Petak 26 Februar 2021

Kontakt forma

(opciono)

Podaci za identifikaciju

Naziv firme:“STAKLOREKLAM” AD preduzeće za promet i preradu stakla            
Sedište i adresa: Dragiše Mišović. 14, 32240 Lučani
Matični broj: 07246358
Regista, br,: 06007246358
Šifra delatnosti: 4334, PIB: 101266797, PDV: 132232522
Tekući račun: 205-203593-21 Komercijalna banka AD Beograd
Direktor: Mirko Vasilić

Preuzmite podatke