• Dragiše Mišović 14, Lučani
  • 032/817-138

Podaci za indetifikaciju

Firma STAKLOREKLAM osnovana je kao ugovorna organizacija daleke 1976 godine, da bi četiri godine kasnije prerasla u radnu organizaciju i radila kao društveno preduzeće sve do 2003 godine.

Naziv firme: “STAKLOREKLAM” AD preduzeće za promet i preradu stakla            
Sedište i adresa: Dragiše Mišović. 14, 32240 Lučani
Matični broj: 07246358
Registarski broj: 06007246358
Šifra delatnosti: 4334, PIB: 101266797, PDV: 132232522
Tekući račun: 205-203593-21 Komercijalna banka AD Beograd
Direktor: Mirko Vasilić